:


DVD-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LG

 

/ Telefunken TF-DVBT250

/ Telefunken TF-DVBT251

/ Telefunken TF-DVBT261

/ Sony MHC-M20D

/ Prestigio 32 Muze

/ Digma DM-LED24MQ15

/ Digma DM-LED50UQ31

/ Digma DM-LED24SQ20

/ Digma DM-LED32SQ21

/ Digma DM-LED43UQ31

/ Digma DM-LED65UQ33

/ Digma DM-LED55UQ32

/ Digma DM-LED32MQ12

/ Artel UA32H3200

/ Espada DMP-006D

/ Panasonic SC-HC300

/ LG ON44DK

/ Sony MHC-V43D

/ Sony MHC-V73D

/ Sony MHC-V83D

/ Centek CT-8243

/ Kivi 40F710KB

/ Kivi 55U600KD

/ Kivi 32H600KD

/ Kivi 32H710KB


(c) 2010-2020 KUPIT-PULT-DU.Ru All Rights Reserved. .